Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene (program de perfectionare autorizat ANC)

26/10/2015 - 30/10/2015 Tarif: 850 lei
Tarif plată anticipată: 765 lei
Termen înscriere: 23/10/2015
Termen plată anticipată: 16/10/2015
Anulat
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
 
Gigi Mihăiţă - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112

Pe aceeași tema

La sfârşitul acestui program de formare, participanţii vor avea abilităţile şi competentele necesare pentru identificarea, accesarea, scrierea, derularea şi implementarea unui proiect de succes.
 
Participanţii vor fi capabili:
• să identifice programele de finanţare pe tipuri de fonduri;
• să identifice pentru fiecare program de finanţare: obiective, solicitanţi eligibili, activităţi, grupuri ţintă, cheltuieli eligibile;
• să prezinte specificitatea fiecărui fond – program operaţional si să poată face comparaţii;
• să identifice contextul de derulare a proiectului conform activităţilor şi cerinţelor clientului ţinând cont de previziunile de dezvoltare ale solicitantului  şi de legislaţia în vigoare;
• să justifice riguros şi convingător necesitatea şi urgenţa proiectului;
• să identifice particularităţile managementului de proiect;
• să întocmească dosarul de finanţare conform solicitărilor programului operational.
 
Cui se adresează
Programul se adresează: personalului din administraţia publică centrală şi locală, întreprinzătorilor, managerilor si angajaţilor ce doresc să dezvolte proiecte în cadrul instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, responsabililor financiari care doresc să cunoască particularităţile finanţărilor nerambursabile din UE, modalităţile prin care ele pot fi accesate şi gestionate.
Cerinţa obligatorie - studii superioare finalizate.
 
Autorizare
Programul este autorizat potrivit legislaţiei în vigoare (autorizat la nivel naţional prin COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI).
 
Modalitate de examinare
La sfârşitul programului participanţii vor susţine în faţa unei comisii de evaluatori ANC un examen ce va consta din:
• test grilă;
• o scurtă sesiune de formare susţinută în faţa comisiei.
 
Diploma de absolvire
Cursul se va finaliza cu un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.
La absolvire se va elibera ca anexă a certificatului de absolvire şi un supliment descriptiv în care sunt menţionate competenţele dobândite.
Tematica provizorie:
• MODULUL 1. TIPURI DE FONDURI ŞI DE PROGRAME
• MODULUL 2. COMUNICAREA ÎN ECHIPA DE LUCRU
• MODULUL 3. DOCUMENTARE
• MODULUL 4. COLABORAREA CU PARTENERII VEDEREA REALIZĂRII PROPUNERII DE PROIECT
• MODULUL 5. SCRIEREA APLICAŢIEI


Cursul se desfăşoară zilnic între orele 9.00-17.00 (40 de ore de instruire - teoretică şi practică).

Locul desfăşurării
Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

IN CURAND

Tariful cursului: 850 lei/participant - include prestaţia instructorilor, costul suportului de curs, taxa de examinare, pauzele de cafea.
 
Reduceri acordate
- 10% pentru înscriere cu cel puţin 1 săptămână înainte de începerea cursului;
- 10% pentru minim 3 cursanţi de la aceeaşi entitate, înscrişi pentru aceeaşi sesiune;
- 10% pentru entităţile publice sau private care au trimis cel puţin un participant la un curs anterior, cu plată
- 10% pentru orice entitate publică cu care se încheie contract de formare profesională cu cel puţin o săptămână înainte de începerea cursului
- 10% pentru cursanţii care au mai participat la un curs cu plată organizat de Biroul Formare, în cadrul Institutul European din România ;
- 10% pentru stagiari şi/sau voluntari ai Institutului European din România care deţin diploma de licenţă (cel puţin);
- 10% pentru persoanele pensionate;
- 10% pentru formatorii IER;
- 10% pentru cursurile comandate, pentru un minim de 10 persoane (excepţie fac cazurile în care instituţia face o solicitare de cel puţin două cursuri în acelaşi an, situaţie în care, la unul din cursuri se acceptă o înscriere de minim 8 persoane) 
 
Aceste reduceri NU se cumulează.

- pentru grupuri care depăşesc numărul minim stabilit pentru fiecare program de formare, din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază de către conducerea IER
- alte tipuri de reduceri negociate cu potenţialii beneficiari, fără ca încasările totale rezultate în urma negocierii să coboare sub suma estimată în buget ca încasări pentru acel tip de program/sesiune
 
Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.
 
Plata taxei de curs 
În cazul programelor cu taxă, plata se poate realiza în numerar la casieria IER sau prin transfer bancar pe baza facturii emise de IER, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În mod obişnuit, plata se efectuează cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea programului.
Pentru a beneficia de reducerea pentru plata anticipată, plata trebuie să fie efectuată integral până la termenul stabilit în prezenţa procedură pentru efectuarea acesteia, iar documentul de plată (OP sau chitanţă de plată la casierie) trebuie să ateste respectarea acestui termen. 
În toate cazurile, certificatele se eliberează doar după confirmarea plăţii integrale a taxei de curs.
Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:
1. completarea formularului de înscriere
2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător
3. transmiterea contractului de formare profesională
4. plata taxei de curs
 
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.
 
Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.
Acordul superiorului ierarhic
Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce formularul (pasul 2 din completarea formularului online) şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro.
 
Condiţii de anulare a participării
Dacă beneficiarul anulează participarea la curs se va aplica una din următoarele situaţii:
• dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;
• dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;
• dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 
 
În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:
• înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională,
sau;
• restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului)
 
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.