Competenţe pentru traducerea asistată de calculator

18/09/2013 - 20/09/2013 Tarif: 500 lei
Tarif plată anticipată: 450 lei
Termen înscriere: 17/09/2013
Termen plată anticipată: 04/09/2013
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro

Pe aceeași tema

Competenţe pentru traducerea asistată de calculator - 20-22 februarie 2013

 - IER - furnizor de formare în traducerea şi revizia de texte juridice -

 

Traducerea profesională trebuie să asigure transferul semantic corect  din limba-sursă către limba-ţintă. Utilizarea calculatorului în traducere nu va înlocui inteligenţa şi experienţa traducătorului, dar îi permite acestuia să lucreze conform standardelor şi să facă posibilă comunicarea profesională, atât la nivelul instituţiilor, cât şi al mediului de afaceri.

Plecând de la necesitatea formării de competenţe specifice în domeniul traducerii şi reviziei de texte de specialitate complexe ce a reieşit din contactul cu mediul de traduceri din România, cu instituţiile europene, precum şi cu mediul universitar, IER a demarat acest program de formare profesională încă din 2010.

Obiectivele cursului

După ce vor urma programul de formare, cursanţii vor fi capabili:

 • să cunoască principalele etape şi standarde de calitate privind traducerea, revizia, cercetarea terminologică
 • să cunoască aspectele urmărite în activitatea de revizie lingvistică şi de specialitate
 • să cunoască principalele surse de documentare şi modalităţile de utilizare a acestora pentru obţinerea unor traduceri de calitate
 • să cunoască principalele sisteme CAT şi să le utilizeze în activitatea de traducere şi/sau revizie
 • să-şi însuşească cunoştinţe de drept elementare, în special privind dreptul Uniunii Europene şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
 • să dezvolte o atitudine responsabilă, spirit critic şi competenţe de comunicare cu beneficiarul traducerii.

Cui se adresează?

Tuturor persoanelor interesate de traducerea de texte de specialitate complexe, din administraţia publică, dar şi din mediul universitar şi privat.

Condiţii de participare

 • cunoaşterea limbilor engleză şi/sau franceză (una dintre acestea la nivel avansat)
 • bune cunoştinţe de operare pe calculator.

Cinci motive pentru a vă înscrie la acest program de formare

 1. IER este instituţia abilitată prin lege să asigure traducerea în limba română şi revizia lingvistică şi juridică a acquis-ului comunitar preaderare şi a jurisprudenţei CEDO, precum şi traducerea în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor reglementări juridice,
 2. utilizarea curentă a sistemelor de traducere asistată de calculator (în prezent, circa 300 000 de unităţi de traducere),
 3. crearea şi gestionarea unei baze de date terminologice de peste 30 000 de intrări validate, disponibile pe site-ul IER şi transferate către Direcţia Generală Traduceri a Comisiei Europene,
 4. elaborarea şi publicarea a peste 30 de lucrări de specialitate în domeniul traducerii acquis-ului comunitar şi jurisprudenţei CEDO (de ex. Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar, Ghid pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, Glosar privind Tratatul de la Lisabona, Glosar juridic),
 5. experienţă de peste 12 ani în traducerea şi revizia acquis-ului comunitar preaderare şi a altor tipuri de acte juridice.

Atuurile programului de formare

 • formatori autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), cu experienţă în traducere, revizie lingvistică, revizie juridică, cercetare terminologică etc.
 • module tematice şi metode interactive
 • lucrul practic pe calculator individual
 • suporturi de curs pentru cursanţi
 • grupă de lucru de cca 16 persoane

Detalii organizatorice

La finalul programului de formare, IER eliberează un certificat de participare. Eliberarea certificatului este condiţionată de o frecvenţă de minim 75 % din durata celor 3 zile ale programului de formare.

Locul de desfăşurare 

Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

Perioada

20 - 22 februarie 2013

18 - 20 septembrie 2013

Tariful pentru cele 3 zile ale programului este de 500 de lei (în preţul cursului este inclusă o publicaţie IER ).

Reduceri:

Se acordă: 

 • o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)
 • o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi de la aceeaşi instituţie, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile NU se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 10 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

 1. click pe butonul Înscriere
 2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător
 3. transmiterea contractului de formare profesională
 4. plata taxei de curs (prin ordin de plată sau în numerar la sediul IER)

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

Anularea participării

 1. dacă participantul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului, i se returnează întregul tarif.
 2. dacă participantul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului, se reţine 20% din taxa de curs
 3. dacă participantul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se, reţine 100% din taxa de curs.

În cazul în care IER anulează sau reprogramează cursul, participantul are dreptul să solicite:

 • să fie înscris automat la următoarea sesiune a programului de formare profesională
 • să i se restituie integral suma achitată

 

There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile