CEDO - Condiţiile de formă şi admisibilitate ale cererilor

27/03/2014 - 28/03/2014 Tarif: 400 lei
Tarif plată anticipată: 360 lei
Termen înscriere: 21/03/2014
Termen plată anticipată: 20/03/2014
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro.

Pe aceeași tema

CEDO - Condiţiile de formă şi admisibilitate ale cererilor

-    program de formare specializat -

 

CEDO se confruntă cu un volum de cereri crescând de la an la an. Cu toate acestea, aproape 90% dintre cereri nu îndeplinesc condiţiile de admisibilitate prevăzute în convenţie şi sunt respinse ca inadmisibile. Cunoaşterea aprofundată a acestor criterii este imperios necesară pentru oricine doreşte să trimită o cerere la CEDO; acesta implică atât analiza prevederilor convenţiei, cât şi a jurisprudenţei Curţii cu privire la interpretarea acestora şi în special a celei care conţine elemente specifice contextului naţional. De asemenea, trebuie avute în vedere condiţiile de formă impuse de Regulamentul Curţii.

Vor fi prezentate modificările recente aduse sistemului, precum şi cele care urmează să intervină în viitorul apropiat.

Obiectivele cursului

Participanții vor dobândi o cunoaștere aprofundată a condițiilor de admisibilitate prevăzute în Convenție, fiind capabili să analizeze oportunitatea formulării unei cereri la CEDO raportat la cazul de speţă şi specificul acestuia, precum şi să îşi întemeieze cererile pe o argumentație solidă, în măsură să faciliteze tratarea acestora, sporindu-le astfel şansele de reuşită.

Participanții vor cunoaşte, de asemenea, condițiile de formă pe care cererile trebuie să le îndeplinească pentru a fi supuse analizei Curții. Participanţii vor dobândi un bagaj de cunoștințe extrem de utile pentru abordarea cauzelor urmând a fi trimise Curții într-o manieră profesionistă şi în conformitate cu dispoziţiile în vigoare.

Cui se adresează?

Publicul ţintă este constituit din avocaţi (stagiari şi definitivi), membri ONG, studenţi .

Durata

Programul se desfăşoară pe parcursul a 2 zile.

Detalii organizatorice

La finalul programului de formare, IER eliberează un certificat de participare. Eliberarea certificatului este condiţionată de o frecvenţă de minim 75 % din durata celor 2 zile ale programului de formare.

Locul desfăşurării

La sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

Structura

 1. Introducere (prezentare generală, schimbări recente şi viitoare)
 2. Traseul unei cereri trimise la CEDO
 3. Condiţiile de formă
 • prezentare generală, analiza prevederilor cu referire la exemple practice
 1. Condiţiile de admisibilitate
 • sediul materiei şi trecere în revistă a condiţiilor de admisibilitate, diferenţierea faţă de condiţiile formale impuse de Regulamentul Curţii, scurtă expunere privind calificarea pretinselor încălcări ale Convenţiei

Condiţiile de ordin procedural

 • epuizarea cailor de recurs interne, respectarea termenului de 6 luni

Condiţiile de ordin formal

 • caracterul anonim, identitatea de cauză sau supunerea spre analiză unei alte instanţe internaţionale

Condiţiile cu privire la conţinut

 • compatibilitatea cu dispoziţiile convenţiei, caracterul vădit nefondat, caracterul abuziv, lipsa unui prejudiciu important
 1. Resurse utile
 2. Aplicaţie practică
 3. Sesiune întrebări-răspunsuri
 4. Concluzii

Ana-Maria Telbis (profil http://ehra.fr/Ana-Maria_Telbis.html)

Coordonator naţional al Programului HELP al Consiliului Europei

Fost jurist la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Tariful cursului: 400 lei

Reduceri:

Se acordă:

 • o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)
 • o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune
 • o reducere de 10% pentru cursanţii care au mai participat la un curs organizat de Institutul European din România.

Reducerile nu se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 15 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. click pe butonul Înscriere

2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător

3. transmiterea contractului de formare profesională

4. plata taxei de curs

Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei, contactaţi coordonatorul cursului.

Acordul superiorului ierarhic

Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.

Condiţii de anulare a participării

 • dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;
 • dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;
 • dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 

În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:

 • înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională

sau

 • restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului).
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile