Administrație și afaceri europene

04/07/2016 - 06/07/2016 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 01/07/2016
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Valentin Ciobanu - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 114

Pe aceeași tema

Obiectivele cursului
Ca urmare a programului de formare, cursanții vor fi capabili
  • să înțeleagă și să definească sau să descrie principalele teme și procese de la nivel european, politicile europene majore și direcțiile lor de acțiune, precum și legătura dintre acestea și politicile naționale ale statelor membre;
  • să recunoască influența și efectul politicilor europene la nivel național și să poată acționa în consecință;
  • să înțeleagă limbajul comunitar (eurojargonul) și să utilizeze adecvat terminologia specifică utilizată în domeniul problematicii europene.
Cui se adresează
Programul se adresează în special funcționarilor din administrația publică (centrală și locală) cu responsabilități în domeniul afacerilor europene, dar și altor categorii socio-profesionale care doresc să dobândească o pregătire generală și o privire de ansamblu actualizată asupra problematicilor europene. 
 
Diploma de absolvire
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minim 70% din durata programului de formare.
 
*Selecția participanților la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizație pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta șansele de a beneficia de instruire ale altor organizații eligibile/selectate.

Tematică provizorie
• Sistemul național de coordonare al afacerilor europene
• România și istoria construcției europene
• Etica în afacerile europene
• Comunicare strategică în Uniunea Europeană: modele, instituții și canale de comunicare
• Politica de coeziune. Fonduri 2014-2020 
• Politica Agricola Comuna 2014 – 2020
• Geopolitica Uniunii Europene
• Politicile UE de securitate energetică
• Politica de securitate în cadrul Uniunii Europene
 
Cursul se desfășoară zilnic între orele 9.00-17.00 (18 ore de instruire - teoretică și practică).
 
Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.


Formatori
Oana-Antonia Colibășanu, cadru didactic asociat, Univ. București/Partener, Director General Stratfor
Cristian Ducu, cadru didactic asociat, SNSPA
Radu Dudău, conf. univ., Univ. București
Daniela Giurca, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Mihaela Maftei, lector univ., ASE
Adriean-Vasile Pârlog, președinte, ICSS România/cadru didactic asociat, ASE
Iolanda-Mihaela Stăniloiu, consultant independent

Tarif
Programul este subvenționat din bugetul IER, în condițiile desfășurării la sediul IER.

Înscrierea la curs se realizează individual și presupune următorii pași:
1. completarea Formularului de înscriere, primit de la organizatori
2. confirmarea primirii, de către echipa de organizare, a Formularului de înscriere completat corespunzător
 
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

În cazul în care IER anulează și pe cale de consecință reprogramează programul de formare profesională, anunță beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, și, în funcție de solicitarea beneficiarului poate înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională.

There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile