Achiziții publice – modificări legislative (Seminar)

03/06/2015 - 04/06/2015 Tarif: 400 lei
Tarif plată anticipată: 360 lei
Termen înscriere: 02/06/2015
Termen plată anticipată: 26/05/2015
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Gigi Mihăiţă - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112

Pe aceeași tema

Obiectivele cursului
Cursul oferă participanţilor informaţii detaliate cu privire la procesul achiziţiilor publice în România. Ca urmare a programului de formare cursanţii vor:
- cunoaşte modificările legislative în domeniul achiziţiilor publice 
- înţelege procesul achizitiilor publice 
 
Cui se adresează
Cursul are drept scop asigurarea perfecționării celor implicaţi în activitatea de achiziţii publice, furnizând informaţii esenţiale pentru derularea procedurilor de atribuire.
Condiţie minimă de acces - studii superioare finalizate.
 
Diploma de absolvire
Cursul se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiţionată de o frecvenţă de minim 70% din durata programului de formare.
Locul desfăşurării
Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferinţe, etaj 4, sau la sediul solicitantului.
 
Tematica provizorie
- Legislaţie 
- Cadrul instituţional 
- Procesul achiziţiilor publice
- Planificarea
- Procedurile de atribuire 
- Modalităţile speciale de atribuire 
- Documentaţia de atribuire 
- Deschiderea şi evaluarea ofertelor
- Atribuirea contractului de achiziţie publică
- Căile de atac

IN CURAND

Tariful cursului
400 lei/participant - include prestaţia instructorilor, costul suportului de curs, pauzele de cafea.
 
Reduceri acordate
- 10% pentru înscriere cu cel puţin 1 săptămână înainte de începerea cursului;
- 10% pentru minim 3 cursanţi de la aceeaşi entitate, înscrişi pentru aceeaşi sesiune;
- 10% pentru entităţile publice sau private care au trimis cel puţin un participant la un curs anterior, cu plată;
- 10% pentru orice entitate publică cu care se încheie contract de formare profesională cu cel puţin o săptămână înainte de începerea cursului;
- 10% pentru cursanţii care au mai participat la un curs cu plată organizat de Biroul Formare, în cadrul Institutul European din România;
- 10% pentru stagiari şi/sau voluntari ai Institutului European din România care deţin diploma de licenţă (cel puţin);
- 10% pentru persoanele pensionate;
- 10% pentru formatorii IER;
- 10% pentru cursurile comandate, pentru un minim de 10 persoane (excepţie fac cazurile în care instituţia face o solicitare de cel puţin două cursuri în acelaşi an, situaţie în care, la unul din cursuri se acceptă o înscriere de minim 8 persoane).
 
Aceste reduceri NU se cumulează.
 
Pentru grupuri care depăşesc numărul minim stabilit pentru fiecare program de formare, din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază de către conducerea IER.
Alte tipuri de reduceri sunt negociate cu potenţialii beneficiari, fără ca încasările totale rezultate în urma negocierii să coboare sub suma estimată în buget ca încasări pentru acel tip de program/sesiune
 
Plata taxei de curs
În cazul programelor cu taxă, plata se poate realiza în numerar la casieria IER sau prin transfer bancar pe baza facturii emise de IER, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În mod obişnuit, plata se efectuează cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea programului.
Pentru a beneficia de reducerea pentru plata anticipată, plata trebuie să fie efectuată integral până la termenul stabilit în prezenţa procedură pentru efectuarea acesteia, iar documentul de plată (OP sau chitanţă de plată la casierie) trebuie să ateste respectarea acestui termen. 
În toate cazurile, certificatele se eliberează doar după confirmarea plăţii integrale a taxei de curs.
Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:
1. completarea formularului de înscriere
2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător
3. transmiterea contractului de formare profesională
4. plata taxei de curs
 
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.
Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.
Acordul superiorului ierarhic
Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce formularul (pasul 2 din completarea formularului online) şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro.
 
Condiţii de anulare a participării
Dacă beneficiarul anulează participarea la curs se va aplica una din următoarele situaţii:
• dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;
• dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;
• dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 
 
În cazul în care IER anulează, şi pe cale de consecinţă reprogramează, programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:
• înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională
sau
• restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului)
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.