Formare generală în afaceri europene

01/05/2006 - 30/06/2006 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 28/04/2006
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pe aceeași tema

Programul s-a realizat în perioada mai – iunie sub forma a cinci module de formare, de câte 3 zile (primele două) şi respectiv 4 zile (ultimele trei). Au fost invitaţi să participe funcţionari publici din aparatul central al adminsitraţiei publice. Selecţia efectivă a cursanţilor a fost făcută în cadrul ministerelor, pe baza unor criterii indicative care au fost întocmite de IER şi transmise conducerii instituţiilor respective.

Cursurile  de 4 zile au cuprins următoarea tematică:

 • istoricul UE, instituţiile europene şi procesele de luare a deciziilor
 • Piaţa Internă – cele patru libertăţi, politica de concurenţă şi politica comercială
 • Uniunea Economică şi Monetară
 • Bugetul UE
 • Politica Agricolă Comună
 • Politica de coeziune economică şi socială şi Fondurile Structurale
 • Politica de mediu
 • Politica Externă şi de Securitate Comună
 • Domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne

Cursurile s-au adresat ministerelor care implementează politici publice cu nivel ridicat de integrare la nivel comunitar şi care vor gestiona fonduri structurale.

Cursurile de 3 zile au cuprins tematica de mai sus, însă ponderea Politicii de coeziune  şi a Fondurilor Structurale a fost mult redusă. Aceste module s-au adresat ministerelor care  desfăşoară activităţi cu un grad redus de integrare a politicilor la nivel comunitar.

Pentru  realizarea acestui program au fost selectaţi cinci formatori. Patru dintre ei fac parte din reţeaua de colaboratori ai institutului şi sunt persoane cu o bogată experienţă în domeniul lor de specializare şi în domeniul formării. Echipa de formatori a fost compusă din:

 • prof. Florin Bonciu, Bucureşti
 • prof Mihaela Luţaş, Cluj
 • prof. Simina Elena Tănăsescu,  Bucureşti
 • Lavinia Andrei, trainer şi consultant Terra Mileniul III
 • Gilda Truică, expert IER
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.