Newsletter nr. 21 – septembrie 2010

Data publicarii: 
30-09-2010

Newsletter nr. 21 –  septembrie 2010

IER recomandă:
2010 – Anul European al combaterii sărăciei şi excluziunii sociale
Campania de informare Ştiţi ce poate face Europa socială pentru dumneavoastră?
Agenda IER: octombrie 2010

INTERVIU
Leonard Orban - Consilier prezidenţial, fost Membru al Comisiei Europene, Preşedinte de onoare al IER
Beneficiile aderării României la Uniune sunt majore

POLITICI UE
Politica de coeziune

EVENIMENT
A IX-a ediţie a Colocviului Naţional de Terminologie – Terminografie – Terminotică 3 T
Conferinţa Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră

ACTUALITATE
Cursuri de formare la IER

PROMO
Ghidul pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului 

Pentru varianta integrala, click aici: