Examen de promovare în grad


Institutul European din România organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcţii contractuale de execuţie:

 • Serviciul Coordonare Traduceri/Biroul Traduceri: se promovează din funcția expert, gradul II în funcția expert, gradul I;
   
 • Serviciul Coordonare Traduceri/Biroul Traduceri: se promovează din funcția expert, gradul II în funcția expert, gradul I;
   
 • Serviciul Cercetare și Formare în Afaceri Europene/Biroul Formare se promovează din funcția expert debutant în funcția expert, gradul II;
   
 • Serviciul Comunicare si Marketing/Compartiment Marketing și Promovare se promovează din funcția expert debutant în funcția expert, gradul II;

Condiții de participare la examen pentru funcția de expert, gradul I:
     a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;
     b) să aibă calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de doua ori în ultimii 3 ani;
     c) să nu aibă sancțiune disciplinară neradiată, conform Codului Muncii; 

Examenul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, şi constă în 2 etape, astfel:

 1. proba scrisă – 29.11.2013, ora 10.00 - constă în testarea pregatirii profesioanale și a gradului de acumulare a experienței profesionale în domeniul respectiv;
 2. interviul – 04.12.2013 ora 11.00 - se testează abilităţile, aptitudinile, inițiativa, creativitatea, etc., candidaţilor.       

Tematica şi bibliografia de examen sunt prezentate în urmatoarele anexe:
- bibliografie și tematică Biroul Traduceri
- bibliografie și tematică Biroul Formare
- bibliografie si tematică Compartiment Marketing și Promovare

Actele necesare pentru înscriere la examen:

 • cererea de înscriere la examen (se obține de la Compartimentul Resurse Umane);
 • adeverință eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează, dupa caz;
 • copii xerox după fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani, după caz.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 15.11. – 25.11.203 (inclusiv) între orele 11.00 – 12.30 (L-J).

Relaţii suplimentare la interior 137 – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane.