Examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcțiile contractuale: expert, gradul IA; expert, gradul I; expert, gradul II (aprilie 2017)

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 26.04.2017 pentru examenul de promovare

Sunt admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Nr. crt. Nume, prenume

Punctaj obținut la proba scrisă

Mențiune
1. Brad Raluca Magdalena 92,73 admis
2. Chivescu Georgiana 99,83 admis
3. Haralambie Ionela Suzana 96,10 admis
4. Mirescu Livia Anca 98,50 admis

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se vor depune până pe data de 27.04.2017 ora 12.00 la registratura instituției, et.3, cam.310.

Pe data de 27.04.2017, ora 14.00 se afișează rezultatele contestațiilor.  

 


Institutul European din România organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcţii contractuale de execuţie:

Serviciul/Biroul/Compartimentul Funcția din care se promovează Funcția în care urmează să promoveze
Serviciul Coordonare Traduceri/Biroul Traduceri expert, gradul I expert, gradul IA
Serviciul Coordonare Traduceri/Biroul Traduceri expert, gradul I expert, gradul IA
Serviciul Comunicare și Marketing/Centrul de Documentare expert, gradul II expert, gradul I
Serviciul Comunicare și Marketing/ Centrul de Documentare expert debutant expert, gradul II


Condiții de participare la examen pentru funcțiile de expert, gradul IA și expert, gradul I  :   

a) cel putin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;

b) calificativ ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel putin de două ori în ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat în activitate;

c) nu a fost sancționat disciplinar în ultimele 12 luni; 

 

Condiții de participare la examen pentru funcția de expert, gradul II:

     - cel puțin 6 luni vechime în gradul profesional din care promovează, dar nu mai mare de 1 an;


Examenul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, şi constă într-o etapă, și anume:

  1. proba scrisă – 26.04.2017, ora 10.00 - constă în testarea pregatirii profesionale și a gradului de acumulare a experienței profesionale în domeniul respectiv;

Tematica şi bibliografia de examen sunt prezentate în anexa 1 (Serviciul Coordonare Traduceri) și anexa 2 (Serviciul Comunicare și Marketing).

Actele necesare pentru înscriere la examen:

·         cererea de înscriere la examen (se obține de la Compartimentul Resurse Umane);

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 12.04. – 21.04.2017 (inclusiv), între orele 11.00 – 12.30 ( L-J ).

Relaţii suplimentare la interior 137 – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane.