Dezvoltarea capacităţii instituţionale în vederea implemetării cu succes a normelor europene

09 decembrie 2004 - Conferinţa cu titlul "Dezvoltarea capacităţii instituţionale în vederea implemetării cu succes a normelor europene" susţinută de domnul Prof. Phedon Nicolaides - Institutul European de Administraţie Publică din Maastricht.