Examen de promovare în grad profesional imediat superior - iunie 2018

21 iunie 2018

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 21.06.2018 pentru examenul de promovare

Sunt admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Nr.

crt.

Nume, prenume

Punctaj  obținut

proba scrisa

Mențiune

1.

Neagu Carmen Marina

100,00

admis

2.

Paraschiv Florian Mihai

95,00

admis

3.

Mureșan  Costin Bogdan

84,33

admis

4.

Vaș Eliza

86,33

admis

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se vor depune in data de 22.06.2018, in intervalul 09.00 - 11.00 la registratura instituției, et.3, cam.310.


Institutul European din România organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcţii contractuale de execuţie:

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Funcția din care se promovează

Funcția în care urmează să promoveze

Birou Studii și Analize

expert, gradul I

expert, gradul IA

Birou Studii și Analize

expert, gradul II

expert, gradul I

Serviciul Economic/Compartimentul Logistica și IT

expert, gradul I

expert, gradul IA

Serviciul Economic/Compartimentul Logistica și IT

Expert, gradul I

expert, gradul IA

 

Condiții de participare la examen pentru funcțiile de expert, gradul IA și expert, gradul I  :

     a) cel putin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;

     b) calificativ ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel putin de două ori în

         ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat în activitate;

     c) nu a fost sancționat disciplinar în ultimele 12 luni; 

Examenul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, şi constă într-o etapă, și anume:

  1. proba scrisă – 21.06.2018, ora 10.30 - constă în testarea pregatirii profesionale și a gradului de acumulare a experienței profesionale în domeniul respectiv;

Bibliografia de examen este:

Acte necesare pentru înscriere la examen:

  • cererea de înscriere la examen (se obține de la Compartimentul Resurse Umane);

Cererea de înscriere se depune la Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 07.06. – 20.06.2018 (inclusiv).