Departamente

Compartimentul Financiar-Contabilitate

" Compartimentul Financiar - Contabilitate are ca obiectiv principal fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget al Institutului European din România, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate. Compartimentul economic asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului, exercită viza de control financiar preventiv, efectuează plăţile în conformitate cu prevederile bugetare aprobate, întocmeşte situaţiile financiare la termínele prevăzute de lege şi raspunde de înregistrarea corectă a operaţiunilor patrimoniale."
Cristina Carmen Chiriac

Expert IA CFPP - detașat MAE


Costin Dobrescu

expert II contabilitate
telefon interior: 127
costin.dobrescu@ier.gov.ro


Mihaela Ștefan

expert IA / CFPP
telefon interior: 148
mihaela.stefan@ier.gov.ro