Departamente

Biroul Studii si Analize

Activitatea Biroului Studii şi Analize reprezintă una dintre axele prioritare ale Institutului European din România, fiind menită să răspundă nevoilor prezente şi viitoare ale autorităţilor responsabile cu fundamentarea şi coordonarea procesului de integrare a României în Uniunea Europeană.


Oana Mocanu

șef birou grad II / redactor-şef RJEA
telefon interior: 121
oana.mocanu@ier.ro


Bogdan Mureşan

expert I
telefon interior: 150
bogdan.muresan@ier.ro


Eliza Vaş

expert II
telefon interior: 150
eliza.vas@ier.ro