Departamente

Compartimentul Achiziții, Logistică și IT

Compartimentul Achiziţii Publice asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor legale privind procedurile de achiziţii publice. Logistica desfăşoară activităţile care determină mişcarea bunurilor aflate în patrimonial Institutului, asigură gestiunea, stocarea şi gestionarea bunurilor din patrimonial Institutului European din România. Arhiva are ca are ca obiect de activitate organizarea, ordonarea şi păstrarea tuturor documentelor conform legislaţiei specifice în domeniu. IT are rolul de a asigura suportul informatic pentru desfăşurarea activităţii Institutului şi securitatea informaţiilor şi datelor din cadrul Institutului European din România.


Carmen Neagu

expert I 
telefon interior: 128
carmen.neagu@ier.gov.ro


Mihai Paraschiv

expert I / IT
telefon interior: 146
mihai@ier.gov.ro


Bogdan Stavarache

expert IA / achiziții
telefon interior: 128
bogdan.stavarache@ier.gov.ro


Florin Ulmeanu

șofer I
telefon interior: 110