Departamente

Serviciul Coordonare Traduceri

Cine suntem:
Echipa noastră de traducători, terminologi și revizori juriști s-a constituit în anul 2000 pentru a asigura traducerea în limba română și revizia lingvistică și juridică a acquis-ului Uniunii Europene adoptat până la momentul aderării României la UE și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și traducerea în alte limbi oficiale ale UE a  unor texte juridice în limba română, prin unificarea terminologică și coordonarea traducerilor efectuate la nivel național.
Avem cea mai îndelungată experiență în traducerea de texte juridice la nivel național, utilizăm mijloace tehnice de ultimă generație în activitatea noastră de cercetare terminologică, traducere, revizie lingvistică și revizie juridică și respectăm standardele internaționale în domeniu. 
 
Ce facem:
  • traducem și revizuim jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului din limbile franceză și engleză în limba română;
  • traducem acte normative românești în limbile engleză și franceză;
  • cercetăm și validăm terminologia din traducerile noastre și realizăm unificarea terminologică;
  • elaborăm publicații în domeniul traducerii specializate;
  • contribuim la standardizarea ocupațiilor de terminolog, revizor lingvist și revizor jurist și desfășurăm activități de promovare și conștientizare în domeniu;
  • punem la dispoziția publicului larg, în mod gratuit, traducerile noastre și terminologia aferentă.

Laura Mihăilescu

Coordonator al echipei SCT, cu o experiență de peste 17 ani în Institut, este din iunie 2016 Reprezentant Național Servicii Publice în comitetul Coordonarea Europeană a Resurselor Lingvistice.
telefon interior: 117
laura.mihailescu@ier.gov.ro