Departamente

Serviciul Cercetare și Formare în Afaceri Europene

Serviciul Cercetare şi Formare în Afaceri Europene (SCFAE) este unitatea de specialitate responsabilă cu:  desfăşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul afacerilor europene (studii, analize, puncte de vedere etc.), precum şi realizarea de produse editoriale specifice (RJEA, Newsletter, seria de microstudii Working Papers Series etc.); organizarea de programe de formare, care au drept scop creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi în ceea ce priveşte domeniul afacerilor europene; întocmirea, monitorizarea, coordonarea şi implementarea proiectelor cu finanţare internă şi externă.
Aceste activităţi sunt realizate în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente de specialitate din cadrul IER, în funcţie de specificul cercetării, programului de formare sau al proiectului.


Nume Prenume / Name Surname

șef serviciu - post vacant