Departamente

Compartimentul Audit Public Intern

Compartimentul de Audit Public Intern al IER este direct subordonat Directorului General, exercitând o funcţie independentă şi obiectivă, care oferă asigurări şi consiliere conducerii IER pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile institutului. Compartimentul de Audit Public Intern ajută entitatea să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluând eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi a proceselor de guvernanţă prin formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.


Nume Prenume / Name Surname

auditor IA - post vacant