Departamente

Compartimentul Juridic și Resurse Umane

Juridicul asigură conformitatea cu normele legale a tuturor procedurilor, activităţilor şi actelor oficiale ale Institutului European din România. De asemenea, compartimentul oferă consultaţii juridice şi avizează, pentru legalitate, toate activităţile specifice Institutului European din România. Resursele umane implementează prevederile legale în domeniul recrutării şi selecţiei personalului, evaluării performanţelor personalului, elaborării şi gestionării programelor de instruire a personalului, precum şi administrării relaţiilor de muncă din cadrul Institutului European din România.
Cătălina Ionela Iosub

consilier juridic IA
telefon interior: 135
catalina.iosub@ier.gov.ro


Elena Podar

expert IA / resurse umane
telefon interior: 137
elena.podar@ier.gov.ro