Stagii de practică și voluntariat

În conformitate cu prevederile legale privind reglementarea activității de voluntariat, respectiv practica elevilor și studenților în România, Institutul European din România (IER) oferă persoanelor interesate din țară și din străinătate posibilitatea de a efectua stagii de practică sau activități de voluntariat în cadrul diferitelor structuri organizatorice ale instituției.

Prin stagiile oferite, IER sprijină îmbunătățirea cunoștințelor teoretice și dezvoltarea abilităților și competențelor practicanților/voluntarilor, în vederea aplicării acestora în concordanță cu specializarea pentru care se instruiesc în activitatea lor profesională viitoare sau curentă, după caz.

Stagiile de practică/voluntariat sunt organizate la inițiativa unei structuri organizatorice a IER și/sau ca urmare a cererii unei instituții de învățământ superior sau a unei persoane fizice.

Stagiile de practică și voluntariatul nu sunt retribuite.

Candidații interesați să efectueze un stagiu de practică/voluntariat la IER completează și depun dosarul direct la structura organizatorică a IER menționată în anunțul pentru stagii de practică și/sau activități de voluntariat.

Dosarul include formularul de candidatură, Curriculum Vitae, recomandare și/sau alte documente așa cum apar menționate în anunț. În cazul voluntarilor, este obligatorie depunerea adeverinței medicale înainte de începerea voluntariatului.

Selecția practicanților/voluntarilor se face pe baza criteriilor stabilite de către fiecare structură organizatorică în parte (precizate în anunț), pe baza dosarelor și/sau a interviurilor/testelor scrise.

În situația în care pe pagina web a IER, secțiunea Știri, nu există niciun anunț din partea unei structuri interne cu privire la efectuarea de stagii de practică/voluntariat, persoanele interesate completează formularul de candidatură și îl trimit la ier@ier.ro. Solicitarea va fi direcționată către coordonatorul serviciului/biroului/compartimentului unde solicitantul dorește să efectueze practica/voluntariatul, urmând ca această structură să formuleze răspunsul către solicitant în conformitate cu procedura internă aprobată.

Durata stagiului de practică este de minimum 1 lună (minimum 80 de ore) și de maximum 3 luni (maximum 240 de ore), însă poate fi prelungită în funcție de nevoile structurii organizatorice a IER și de prestația practicantului, la solicitarea uneia dintre părți.

Durata activităților de voluntariat este de minimum 2 luni (minimum 100 de ore) și de maximum 12 luni (maximum 1720 de ore), cu posibilitatea prelungirii în funcție de nevoile structurii organizatorice-gazdă și de prestația voluntarului.

Pe parcursul perioadei de stagiu fiecare stagiar/voluntar beneficiază de un mentor. La sfârșitul stagiului, stagiarul primește o adeverință de stagiu de practică în care se descriu, pe scurt, activitățile efectuate și competențele dobândite, iar voluntarul beneficiază de certificatul de voluntariat.