Rapoarte de audit

  • Sinteza raportului de audit public intern  - „Auditul activităţii de gestionare a relațiilor publice și a protocolului”, 2016 - PDF
  • Sinteza misiunii de audit „Auditul activităţii juridice”, 2016 - PDF
  • Sinteza raportului de audit public intern - „Auditul activităţii de gestionare a resurselor umane”, 2016 - PDF
  • Curtea de conturi a României: Certificat de conformitate 2015
  • Curtea de conturi a României: Raport de audit financiar 2015
  • Raportul de audit public intern - „Auditul privind realizarea activităţilor asumate prin Acordul specific nr.AS 9/2015 de către Centrul de Informare Europe Direct din cadrul Institutului European din România” - PDF
  • Raport privind activitatea de audit public intern desfăşurată la nivelul Institutului European din România în anul 2015 - PDF