Examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcțiile contractuale: expert, gradul IA; expert, gradul I; expert, gradul II (aprilie 2017)

ANUNŢ

Institutul European din România organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcţii contractuale de execuţie:

Serviciul/Biroul/Compartimentul Funcția din care se promovează Funcția în care urmează să promoveze
Serviciul Coordonare Traduceri/Biroul Traduceri expert, gradul I expert, gradul IA
Serviciul Coordonare Traduceri/Biroul Traduceri expert, gradul I expert, gradul IA
Serviciul Comunicare și Marketing/Centrul de Documentare expert, gradul II expert, gradul I
Serviciul Comunicare și Marketing/ Centrul de Documentare expert debutant expert, gradul II


Condiții de participare la examen pentru funcțiile de expert, gradul IA și expert, gradul I  :   

a) cel putin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;

b) calificativ ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel putin de două ori în ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat în activitate;

c) nu a fost sancționat disciplinar în ultimele 12 luni; 

 

Condiții de participare la examen pentru funcția de expert, gradul II:

     - cel puțin 6 luni vechime în gradul profesional din care promovează, dar nu mai mare de 1 an;


Examenul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, şi constă într-o etapă, și anume:

  1. proba scrisă – 26.04.2017, ora 10.00 - constă în testarea pregatirii profesionale și a gradului de acumulare a experienței profesionale în domeniul respectiv;

Tematica şi bibliografia de examen sunt prezentate în anexa 1 (Serviciul Coordonare Traduceri) și anexa 2 (Serviciul Comunicare și Marketing).

Actele necesare pentru înscriere la examen:

·         cererea de înscriere la examen (se obține de la Compartimentul Resurse Umane);

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 12.04. – 21.04.2017 (inclusiv), între orele 11.00 – 12.30 ( L-J ).

Relaţii suplimentare la interior 137 – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane.