Consiliul știinţific consultativ

Consiliul știinţific consultativ (CSC) al Institutului European din România este format din cel mult nouă membri, numiţi de către directorul general pe o perioada de cinci ani. Membrii CSC sunt personalităţi ale vieţii publice cu o pregătire profesională şi experienţă vastă în domeniile pe care le reprezintă.
Consiliul știinţific consultativ, în afară de contribuţia pe care şi-o aduce la elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung şi a programelor anuale de activitate ale Institutului, este şi un forum de dezbateri referitoare la procesul de integrare europeană.
Activitatea membrilor CSC constă în participarea la reuniuni plenare ale Consiliului (trimestrial de obicei), evaluarea unor lucrări de cercetare/informare elaborate în cadrul Institutului European din România, participarea ca moderatori sau lectori la seminarii şi conferinţe organizate de Institut etc.
În prezent, Consiliul știinţific consultativ este format din următorii membri:
  • academician Tudorel Postolache (preşedinte de onoare),
  • prof.univ.dr. Florin Bonciu, Prorector Universitatea Româno – Americană,
  • dr. Valentin Lazea, economist şef BNR,
  • dr. Liviu Mureşan, preşedinte EURISC,
  • prof. univ. dr. Vasile Puşcaş, director al Institutului de cercetări europene, Facultatea de Istorie – Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Napoca,
  • acad. Gheorghe Zaman, prof. univ. dr, director al Institutului de Economie Naţională,
  • Lazăr Comănescu, ambasador, fost ministru al Afacerilor Externe.