Conducere

Institutul European din România este condus de un consiliu de administraţie.

Conducerea operativă a Institutului European din România se exercită de către un director general.

Consiliul ştiinţific consultativ sprijină activitatea directorului general, contribuind la elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung şi a programelor anuale de activitate ale Institutului European din România.