Arhiva anunţuri concurs angajare

Examen de promovare in grad, iunie 2015

Rezultate finale - Concurs ocupare posturi vacante IER, octombrie 2014

Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba interviu

Rezultatele probei interviu - Concurs ocupare posturi vacante IER, octombrie 2014

Rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba scrisă pentru posturile Expert, gradul I şi Expert, gradul II, Serviciul Cercetare şi Formare în Afaceri Europene, Biroul Studii şi Analize

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă pentru postul Expert debutant (casierie – administrativ), Compartimentul Achiziţii, Logistică şi IT, Serviciul Economic

Actualizarea calendarului pentru desfăşurarea concursului de ocupare a unor posturi vacante (funcţii de execuţie), octombrie 2014

Rezultatele probei scrise - Concurs ocupare posturi vacante IER, octombrie 2014

Programare interviuri - Concurs ocupare posturi vacante IER, octombrie 2014

Proba scrisă, concurs posturi vacante (funcţii de execuţie) Baremuri de corectare

Examen de promovare în grad superior

Informaţii privind susţinerea probei scrise - Concurs posturi vacante (funcţii de execuţie)

Rezultatele soluționării contestațiilor la selecția dosarelor - Concurs ocupare posturi vacante IER, octombrie 2014

Rezultatele etapei de selecţie a dosarelor - Concurs ocupare posturi vacante IER, octombrie 2014

Erată la anunţul privind ocuparea prin concurs a unor posturi (funcţii de execuţie) vacante

Concurs posturi vacante (funcţii de execuţie), octombrie 2014

Anulare concurs pentru ocuparea postului Şef Serviciu Economic

Institutul European din România organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de Sef Serviciu Economic - ANULAT

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Expert IA si Expert II

Informaţii privind susţinerea interviului  pentru ocuparea posturilor vacante de Expert IA si Expert II

Rezultatele la proba scrisa din 7.01.2014 pentru ocuparea posturilor vacante de Expert IA si Expert II

Anunţ pentru proba scrisă din data de 07.01.2014

4.12.2013 - Informaţii privind susţinerea probei scrise

4.12.2013 - Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul IA – Serviciul Economic/Compartiment Financiar Contabilitate

4.12.2013 - Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul II – Centrul de Documentare/Serviciul Comunicare şi Marketing

Institutul European din România organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de Expert IA si Expert II

Rezultatele obtinute la proba de interviu si rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional imediat superior

Informatii privind sustinerea interviului pentru examenul de promovare

Rezultatele obtinute pentru proba scrisa din data de 29.11.2013 pentru examenul de promovare

Examen de promovare în grad

23 iunie 2009

A avut loc desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de director general.
În urma susţinerii proiectului de management dna Drăgan Gabriela a fost admisă pe postul de director general, obţinând nota finală 9.01

18 iunie 2009

A fost depus doar un dosar, care a şi fost selectat pentru susţinerea proiectului de management.
- dna Drăgan Gabriela