Terminologie

Serviciul Coordonare Traduceri pune la dispoziția publicului larg o bază de date terminologice în vederea  utilizării consecvente a unei terminologii unitare. Terminologia este extrasă din traducerile efectuate de Serviciul Coordonare Traduceri, în special din acquis-ul Uniunii Europene și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
 
Publicații ale Serviciului Coordonare Traduceri 
 
Baze de date utile: