Preaderare UE

Institutul European din România a coordonat traducerea în limba română a acquis-ului Uniunii Europene adoptat până la 1 ianuarie 2007, momentul aderării României la Uniunea Europeană.
 
Publicații ale Serviciului Coordonare Traduceri
 
Baze de date utile: