Proiecte în curs

Echipele de cercetători din cadrul proiectului de Studii de Strategie și Politici (SPOS) 2017 și-au desfășurat activitatea de documentare-redactare a studiilor în perioada iunie-noiembrie 2017.

În primul trimestru al anului 2018 vor avea loc dezbateri tematice privind diseminarea rezultatelor cercetării.
 


 

Anunţ privind desemnarea echipelor selectate pentru realizarea studiilor de strategie şi politici (SPOS) 2017

Procesul de selecţie a cercetătorilor pentru proiectul de Studii de Strategie şi Politici (SPOS) 2017 s-a încheiat. Dorim să mulțumim tuturor echipelor care au depus candidaturi pentru ediția din acest an, manifestând în acest fel un interes ridicat vis-a-vis de proiectul SPOS.

Astfel, au fost depuse 36 de candidaturi pentru cele 4 studii disponibile, după cum urmează:

 • 12 candidaturi pentru studiul 1 „Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.)”;
 • 10 candidaturi pentru studiul 2 „România, furnizor de expertiză în tranziție democratică, pentru țările Parteneriatului Estic și Balcanii de Vest”;
 • 5 candidaturi pentru studiul 3 „România şi Piaţa Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunităţi şi provocări”;
 • 9 candidaturi pentru studiul 4 „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu”.

În evaluarea dosarelor de candidatură, în cazul fiecărui studiu s-a avut în vedere identificarea celei mai bune opţiuni privind echipa de cercetare, pornind de la evaluarea experienței relevante (pe baza CV-urilor și a formularelor de candidatură transmise de candidaţi) și a propunerii de cercetare transmise.

Candidaturile au fost evaluate după următoarele criterii:

1.      Evaluarea formularelor de înscriere și a CV-urilor:

Verificarea îndeplinirii criteriilor generale de selecție:

 • Studii superioare finalizate, în domenii relevante pentru temele de cercetare abordate;
 • Competenţe de cercetare dovedite prin studii şi articole realizate, în conformitate cu standardele academice și de cercetare;
 • Disponibilitatea de a lucra la realizarea studiului în perioada iunie – noiembrie 2017;
 • Cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
 • Abilităţi de utilizare a echipamentelor TIC.

Verificarea și evaluarea conform criteriilor specifice de selecție:

 • Experienţă de cercetare şi/sau profesională într-un domeniu relevant pentru tema de cercetare abordată în lucrare (articole, lucrări ştiinţifice);
 • Participarea în proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, pe domenii relevante pentru tema de cercetare în cauză.

În evaluarea coordonatorilor, s-au luat în considerare, în plus, următoarele elemente:

 • Experienţă în coordonarea de proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, sau în coordonarea realizării unor studii recente;
 • Experienţă în lucrul cu administraţia publică centrală şi/sau în elaborarea de politici publice.

2.      Evaluarea propunerii de cercetare (inclusiv arie de cuprindere şi relevanţă), astfel:

· Conţinutul propunerii de cercetare [prezentare temă (obiective generale și specifice) + structură, prezentare metodologie, referințe bibliografice];

· Redactare (folosirea unui limbaj de specialitate, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor);

· Aspectul propunerii de cercetare (pagina de gardă, norme gramaticale, ortografice, semne de punctuaţie).

În urma analizei dosarelor de candidatură, comisia de selecție a stabilit următoarele echipe câștigătoare:

 

STUDIUL

PRENUME, NUME

COORDONATOR ŞI AUTORI

OCUPAȚIA, LOCUL DE MUNCĂ

Studiul 1.

Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.)                                   

                                              

Lucian Liviu Albu
(coordonator)

Director, Cercetător Ştiințific gradul I, Institutul de Prognoză Economică

Radu Lupu

Profesor universitar, Academia de Studii Economice
Cercetător științific gr. II, Institutul de Prognoză Economică
Analist Financiar, Autoritatea de Supraveghere Financiară

Adrian Cantemir Călin

Cercetător științific gradul III, Institutul de Prognoză Economică
Lector univ. dr., Academia de Studii Economice

Oana-Cristina Popovici

Cercetător științific, Institutul de Prognoză Economică
Asistent universitar, Academia de Studii Economice

Studiul nr. 2.

România, furnizor de expertiză în tranziție democratică, pentru țările Parteneriatului Estic și Balcanii de Vest                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                   

Iordan Gheorghe Bărbulescu
(coordonator)

Profesor universitar, Președinte al Senatului, Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Clara-Alexandra Volintiru

Conferențiar universitar, Academia de Studii Economice

Miruna Troncotă

Lector universitar, Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Nicolae Toderaș

Lect. univ. dr., Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Consilier superior, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Studiul nr. 3.

România şi Piaţa Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunităţi şi provocări                                      

                                              

Viorel Nicolae Gaftea
(coordonator)

Secretar științific, Secția Știința și Tehnologia Informației, Academia Română
Cercetător, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială al Academiei Române

Angela Ioniță

Director Adjunct/ Ştiinţific, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială al Academiei Române
Cercetător științific I, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială al Academiei Române

Ionel Nițu

Președinte, Asociația New Strategy Center, București
Profesor asociat,  Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Iulian Florentin Popa

Cadru didactic asociat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Studiul nr. 4.

Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu                                            

                                              

Ioan-Cosmin Mihai
(coordonator)

Conferențiar universitar, Academia de Poliție „A.I. Cuza”
Cadru didactic asociat, Universitatea Politehnică din București

Costel Ciuchi

Consilier, Secretariatul General al Guvernului
Cadru didactic asociat, Universitatea Politehnică din București

Gabriel-Marius Petrică

Inginer, Departamentul Tehnologie Electronică şi Fiabilitate, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnică din București

 


Anunţ privind lansarea depunerii de candidaturi în cadrul  Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2017

Institutul European din România, prin Biroul Studii şi Analize, lansează Proiectul SPOS 2017 care presupune realizarea unei noi serii de studii ce urmăresc sprijinirea procesului de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare. Proiectul SPOS se află la a 12-a ediție, iar de-a lungul timpului au fost publicate studii pe teme precum: competitivitatea economiei românești, restructurarea sistemului de educaţie, securitatea energetică, Uniunea Bancară Europeană, combaterea euroscepticismului, industriile creative, aderarea la zona euro ș.a.

Studiile incluse în cadrul proiectului SPOS 2017 sunt următoarele:

1. Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.)
2. România, furnizor de expertiză în tranziție democratică, pentru țările Parteneriatului Estic și Balcanii de Vest
3. România şi Piaţa Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunităţi şi provocări
4. Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu

Mai multe informații privind depunerea candidaturilor, procesul de selecție a echipelor de cercetare și detalii despre structura/scopul studiilor se regăsesc aici.

Toţi cei interesaţi să participe la elaborarea studiilor incluse în proiect sunt invitaţi să transmită către IER, la adresa eliza.vas@ier.ro, până la data de 15 mai 2017 inclusiv, un dosar de candidatură în echipă.

Pentru alte informații, o puteți contacta pe dna Eliza Vaş, expert, Biroul de Studii şi Analize, tel. 021 314 26 96/int 150 (de luni până vineri, între orele 14.00 și 16.00).

Întrebări frecvente