Proiecte în curs

Anunţ privind desemnarea echipelor selectate pentru realizarea studiilor de strategie şi politici (SPOS) 2018

Procesul de selecţie a cercetătorilor pentru proiectul de Studii de Strategie şi Politici (SPOS) 2018 s-a încheiat. Dorim să mulțumim tuturor echipelor care au depus candidaturi pentru ediția din acest an, manifestând în acest fel un interes ridicat vis-a-vis de proiectul SPOS.

Astfel, au fost depuse 14 candidaturi pentru cele 4 studii disponibile, după cum urmează:

 • trei candidaturi pentru studiul 1 „Cadrul Financiar Multianual post-2020: riscuri și oportunități pentru politica de coeziune și politica agricolă comună ”;
 • cinci candidaturi pentru studiul 2 „Revitalizarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - între priorități politice și interese economice”;
 • două candidaturi pentru studiul 3 „Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România”;
 • patru candidaturi pentru studiul 4 „Pilonul european al drepturilor sociale: reducerea inegalităților și a decalajelor sociale în România. Evoluții ale politicilor și inițiativelor europene din domeniul tineretului”.

În evaluarea dosarelor de candidatură, în cazul fiecărui studiu s-a avut în vedere identificarea celei mai bune opţiuni privind echipa de cercetare, pornind de la evaluarea experienței relevante (pe baza CV-urilor și a formularelor de candidatură transmise de candidaţi) și a propunerii de cercetare transmise.

Candidaturile au fost evaluate după următoarele criterii:

 1. Verificarea eligibilității:
 • Criterii generale:
 • Studii superioare finalizate în domenii relevante pentru temele de cercetare abordate;
 • Competenţe de cercetare dovedite prin studii şi articole realizate, în conformitate cu standardele academice și de cercetare;
 • Disponibilitatea de a lucra la realizarea studiului în perioada mai – octombrie 2018;
 • Cunoaşterea limbii engleze;
 • Abilități de utilizare a echipamentelor TIC.
 1. Evaluarea experienței relevante pentru tema de cercetare:
 • Criterii specifice:
 •  Experienţă de cercetare şi/sau profesională într-un domeniu relevant pentru studiu (articole, lucrări ştiinţifice);
 •  Participarea în proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, pe domenii relevante pentru studiul în cauză.

În evaluarea coordonatorilor, s-au luat în considerare, în plus, următoarele elemente:

 • Experienţă în coordonarea de proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, sau în coordonarea realizării unor studii recente;
 • Experienţă în lucrul cu administraţia publică centrală şi/sau în elaborarea de politici publice.
 1. Evaluarea propunerii de cercetare a echipei (inclusiv arie de cuprindere, metodologie, elemente de noutate), astfel:
 • Conţinutul propunerii de cercetare [abordarea temei de cercetare (materializarea scopului și a obiectivelor) + structură, prezentarea și exemplificarea metodologiei propuse, referințe bibliografice];
 • Modul de redactare a propunerii de cercetare (folosirea unui limbaj de specialitate, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor);
 • Aspectul propunerii de cercetare (pagina de gardă, norme gramaticale, ortografice, semne de punctuaţie).

În urma analizei dosarelor de candidatură, comisia de selecție a stabilit următoarele echipe câștigătoare:

 

STUDIUL

PRENUME, NUME

COORDONATOR ŞI AUTORI

OCUPAȚIA, LOCUL DE MUNCĂ

Studiul nr. 1.

Cadrul Financiar Multianual post-2020: riscuri și oportunități pentru politica de coeziune și politica agricolă comună                                             

                                               

Daniel Dăianu
(coordonator)

Membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României

Amalia Fugaru

Consultant strategie, Banca Națională a României

Gabriela Mihailovici

Consultant strategie, Banca Națională a României

Clara-Alexandra Volintiru

Conferențiar universitar dr., Academia de Studii Economice

Studiul nr. 2.

Revitalizarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - între priorități politice și interese economice

                                                                                                                                                                                                                                   

Sorin Ioniță
(coordonator)

Preşedinte, Asociaţia Expert Forum

Ana Otilia Nuțu

Analist politici publice, Asociaţia Expert Forum

 

Studiul nr. 3.

Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România                             

                                               

Valentina Elena Târțiu (coordonator)

Cercetător în cadrul grupului „Bioeconomie în tranziție”, Universitatea Unitelma-Sapienza din Roma

Mihaela Ștefănescu

Consilier superior, Ministerul Apelor și Pădurilor

Ana-Maria Petrache

Manager proiect informatic, Global E-Business Operations Center SRL

Cătălin Răzvan Gurău

Director, Asociația Producătorilor Europeni de Electrocasnice din România

 

Studiul nr. 4.

Pilonul european al drepturilor sociale: reducerea inegalităților și a decalajelor sociale în România. Evoluții ale politicilor și inițiativelor europene din domeniul tineretului                              

                                               

Dragoș Nicolae Pîslaru
(coordonator)

Partener Civitta România

Elena Botezatu

Expert în cadrul Băncii Mondiale

Andrei Popescu

Expert politici tineret

Iolanda Mihaela Stăniloiu

Expert educațional

Consultant S.C. Ideas mark't SRL


În perioada următoare, echipele declarate câștigătoare vor fi contactate pentru demararea procedurilor de contractare.

 


 

Anunţ privind lansarea depunerii de candidaturi în cadrul  Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2018

Institutul European din România, prin Biroul Studii şi Analize, lansează Proiectul SPOS 2018, care presupune realizarea unei noi serii de studii ce urmăresc sprijinirea procesului de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare. Proiectul SPOS se află la a 13-a ediție.

Studiile incluse în cadrul proiectului SPOS 2018 sunt următoarele:

 1. Cadrul Financiar Multianual post-2020: riscuri și oportunități pentru politica de coeziune și politica agricolă comună 
 2. Revitalizarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - între priorități politice și interese economice
 3. Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România
 4. Pilonul european al drepturilor sociale: reducerea inegalităților și a decalajelor sociale în România. Evoluții ale politicilor și inițiativelor europene din domeniul tineretului

Activitatea de cercetare se va derula în perioada mai - octombrie a.c.

Mai multe informații privind depunerea candidaturilor, procesul de selecție a echipelor de cercetare și detalii despre scopul/obiectivele principale ale studiilor se regăsesc aici.

Toţi cei interesaţi să participe la elaborarea studiilor incluse în proiect sunt invitaţi să transmită către IER, la adresa eliza.vas@ier.gov.ro, până la data de 1 aprilie 2018 inclusiv, un dosar de candidatură în echipă.

Pentru alte informații, o puteți contacta pe dna Eliza Vaş, expert, Biroul Studii şi Analize, tel. 021 314 26 96/int 150 (de luni până joi, între orele 14.00 și 16.00).

Întrebări frecvente