Cercetare în afaceri europene

Studii și analize

Activitatea Biroului Studii şi Analize reprezintă una dintre axele prioritare ale Institutului European din România, fiind menită să răspundă nevoilor prezente şi viitoare ale autorităţilor responsabile cu fundamentarea şi coordonarea procesului de integrare a României în Uniunea Europeană.

Astfel, Biroul Studii şi Analize contribuie la elaborarea unor recomandări de strategie şi politici în scopul îmbunătăţirii capacităţii României de a îndeplini obligaţiile impuse de calitatea sa de stat membru al UE.

Totodată acest departament coordonează, execută, contractează şi publică studii, materiale de informare, analize şi lucrări de referinţă în domeniul integrării europene şi implementează programe de cercetare, cooperând cu instituţii similare, din ţară şi din străinătate.

De asemenea, Biroul Studii şi Analize coordonează colecţia de micro-studii (Policy Briefs și Working Papers) a IER. Tot în cadrul BSA sunt coordonate activităţile legate de realizarea Romanian Journal of European Affairs (RJEA) şi a Newsletterului IER.

Beneficiarii finali ai activităţii de cercetare sunt Guvernul României, îndeosebi Ministerul Afacerilor Externe, precum şi ministerele, agenţiile guvernamentale şi alte instituţii publice implicate în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană.