Centrul de documentare

Ești pasionat de domeniul afacerilor europene? Chiar dacă știm că ai din ce în ce mai puţin timp la dispoziţie pentru lectură aprofundată, cu siguranţă îţi va face plăcere să vizitezi Centrul de Documentare al Institutului European din România. Aici vei putea răsfoi peste 2500 de lucrări de specialitate, multe dintre ele editate în limbi de circulaţie internaţională precum engleză, franceză, spaniolă, germană sau italiană. În egală măsură, un rol important este ocupat și de autorii români, specializați în diverse domenii ale integrării europene.
 
Fie că-ți place să citești într-o sală de lectură special amenajată pentru cei care ne trec pragul, fie că nu te poți dezice de confortul casei tale, Centrul de Documentare îți facilitează accesul gratuit la toate colecțiile existente. În plus, IER nu percepe nicio taxă în ceea ce priveşte împrumutul de cărţi. Așadar, poți alege până la trei volume care trebuie returnate în decurs de două săptămâni. 
Odată ce ai pătruns în micul univers european, vei descoperi cât îți este de ușor să identifici publicațiile care tratează subiectul dorit, biblioteca fiind divizată în cinci domenii de interes distincte: 1) Uniunea Economică şi Monetară, Piaţa internă, Politici generale, Afaceri instituţionale, Legislaţie; 2) Ştiinţe Politice; 3) Relaţii Internaţionale; 4) Economie şi 5) Dicţionare.  

Dintre lucrările reprezentative pentru subdomeniul Uniunea Economică şi Monetară, axat în principal pe aprofundarea posibilelor scenarii menite să asigure supravieţuirea monedei unice şi pe enunțarea pericolelor la care se expune zona euro, amintim: EMU and Economic Policy in Europe – The Challenge of the Early Years, editată de Marco Buti și André Sapir; The Euro: The First Decade ai cărei autori sunt Marco Buti, Servaas Deroose, Vítor Gaspar şi João Noguiera Martins; Financial and Monetary Integration in the New Europe – Convergence bewtween the EU and Central and Eastern Europe de David G. Dickinson. 
 
În cadrul domeniului Afaceri instituţionale se pot găsi mai multe exemplare din ediţia a şaptea a lucrării Policy-Making in the European Union, coordonată de Helen Wallace, Mark A. Pollack şi Alasdair R. Young, carte de referinţă pentru toţi cei avizaţi ori aflați în pregătire pentru domeniul afacerilor europene, dar și European Union Politics 5th edition, editată de Michelle Cini și Nieves Pérez-Solόrzano Borragán. 

Politicile generale te întâmpină cu The Politics of European Integration scrisă de Andrew Glencross, United or Against by Euroscepticism?, editată de Alina Bârgăoanu, Loredana Radu și Diego Varela și cu Noua Europă – Identitate și model european, elaborată de Iordan Gheorghe Bărbulescu. 
 
Domeniul Economie reunește un număr considerabil de cărţi şi dicţionare de termeni specifici, foarte multe dintre ele fiind elaborate în limba engleză: Europe in Crisis – Problems, Challenges and Alternative Perspectives, editată de Aristidis Bitzenis și Nikolaos Karagiannis, The Price of Inequality – How Today’s divided Society Endangers our Future, scrisă de Joseph E. Stiglitz și Provocările viitorului – Principalele tendințe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 10, 20 de ani, al cărei autor este James Canton. 
 
Relaţiile Internaţionale şi Ştiinţele Politice cuprind numeroase titluri de referinţă în domeniu, dintre care se pot aminti În umbra Europei – Două războaie reci și trei decenii de călătorie prin România și dincolo de ea, scrisă de Robert D. Kaplan, memorial de călătorie în care autorul a căutat să înțeleagă destinul unei țări și să-și împlinească propria vocație, The Future of #Diplomacy” de Philip Seib, Cyber War – The Next Threat to National Security and What to Do About It, ai cărei autori sunt Richard A. Clarke și Robert K. Knake, Divided Nations – Why global governance is failing, and what we can do about it, scrisă de Ian Goldin și Bruxelles european. Context românesc, autor Dan Luca.
 
În rafturile Centrului de Documentare, în afară de cărţi de referință, se află inclusiv periodice internaţionale precum Foreign Policy, Foreign Affairs sau The Economist.
 
Nu în ultimul rând, demne de amintit sunt publicațiile elaborate periodic sub egida Institutului European din România. Colecția Studii de Strategie şi Politici SPOS cuprinde studii care urmăresc sprijinirea procesului de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare. Romanian Journal of European Affairs (RJEA), publicație științifică axată pe aprofundarea unor tematici precum: instituții, mecanisme și politici europene, migrație, securitate, rolul UE ca actor global, rolul României într-o Uniune Europeană extinsă, se bucură de apreciere la nivel național, cât şi internațional. Revista este indexată în baze de date științifice internaționale, precum EBSCO, SCOPUS, ProQuest și de curând (iunie 2017) a fost indexată Emerging Sources Citation Index - ESCI (în cadrul Clarivate Analytics – fost Thomson Reuters). De asemenea, pentru a marca cei zece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, IER propune publicului un material sintetic despre principalele beneficii ale integrării României în spațiul comunitar. Raportul cu tema România – 10 ani în Uniunea Europeană prezintă un scurt istoric al drumului către aderare, contextul regional actual și evoluția percepțiilor cetățenilor români cu privire la apartenența la UE, principalele beneficii sectoriale, precum și câteva considerații legate de viitorul construcției europene.
 
Dacă titlurile prezentate anterior ți-au suscitat interesul, Centrul de Documentare te așteaptă să-l vizitezi și nu uita: „Cărțile ne îngăduie să pătrundem în sufletele lor și ne deschid calea către propriile noastre secrete.” (William Hazlitt)
 
Echipa Centrului de Documentare IER