Centrul de documentare

Centrul de documentare al Institutului European din România se poate mândri cu una dintre cele mai mari colecţii de cărţi în domeniul afacerilor europene din România. Aici, iubitorii de cărţi pot găsi peste 2500 de lucrări, multe dintre ele editate în limbi de circulaţie internaţională precum engleză, franceză, spaniolă, germană sau italiană. Autorii români, specialişti în diverse domenii ale integrării europene nu sunt însă neglijaţi

Centrul de documentare va facilita accesul la cărţi al celor interesaţi de împrumut, toate titlurile din bibliotecă urmând să se regăsească pe site-ul Institutului European sub forma unui catalog online. De asemenea, Institutul nu percepe nicio taxă în ceea ce priveşte împrumutul de cărţi, beneficiarul putând alege până la trei volume care trebuie returnate în decurs de trei săptămâni de la data împrumutului.

Cărţile prezente în bibliotecă sunt aranjate în funcţie de subiectul pe care îl tratează, de domeniul din care fac parte. Fiecare volum sau revistă are scrisă o cotă unică, menită să ajute la găsirea cât mai rapidă a lucrării în cauză. Domeniile pe care sunt structurate publicaţiile sunt următoarele: Uniunea Economică şi Monetară, Piaţa internă, Politici generale, Afaceri instituţionale, Legislaţie, Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale, Economie şi Dicţionare.  

O parte considerabilă a lucrărilor ce se găsesc la domeniul Uniunea Economică şi Monetară tratează un subiect de actualitate pentru economia mondială: supravieţuirea monedei unice şi pericolele la care se expune zona euro; printre cărţile reprezentative se pot aminti “European Monetary Integration: Past, Present and Future” scrisă de Etic J. Pentecost şi André van Poeck, “The Euro: The First Decade” ai cărei autori sunt  Marco Buti, Servaas Deroose, Vítor Gaspar şi João Noguiera Martins şi “Integrarea României în structurile Uniunii Monetare Europene” de Mihaela Tofan.

În cadrul domeniului de Afaceri instituţionale se pot găsi mai multe exemplare din ediţia a şasea a lucrării “Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană”, coordonată de Helen Wallace, Mark A. Pollack şi Alasdair R. Young, carte de referinţă pentru toţi cei avizaţi în domeniul afacerilor europene. IER se mândreşte cu această apariţie editorială deoarece a fost tradusă şi publicată de Institut. În afară de posibilitatea de a consulta la Centrul de documentare sau de a împrumuta volumul, doritorii pot de asemenea să cumpere această carte.

 Relaţiile Internaţionale şi Ştiinţele Politice cuprind numeroase titluri de referinţă în domeniu, dintre care se pot aminti “Tratate ale Consiliului Europei”şi “A History of Power in Europe: Peoples, Markets, States” scrisă de Wim Blockmans, carte ce tratează într-o manieră originală variaţiile balanţei de putere de mai bine de 1000 de ani şi modul în care acestea au schimbat permanent istoria şi destinul Europei.

Domeniul economic este reprezentat de un număr considerabil de cărţi şi dicţionare de termeni specifici, foarte multe dintre ele fiind scrise în limba engleză. Dintr- o perspectivă românească se pot aminti ca lucrări de referinţă pentru această categorie: “European Economic Integration: With a Romanian insight” scrisă de Radu Şerban, “Economia României în complexitatea integrării” de Gheorghe H. Popescu şi “Sfârşitul economiei iluziei: Criză şi anticriză. O abordare heterodoxă”  scrisă de Liviu Voinea.

Nu în ultimul rând, oricine intră în biblioteca Institutului European remarcă cu uşurinţă cele patru grandioase volume ale lucrării “Timpul dărâmării, timpul zidirii” scrisă de fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu. Fiecare tom poartă un subtitlu semnificativ: “Cele două feţe ale zidului”, “Pietre de încercare”, “Lumea în care trăim”, respectiv “Cărţile schimbării”.

În rafturile centrului de documentare în afară de cărţi pot fi consultate atât dicţionare cât şi periodice internaţionale precum Financial Times, Le monde diplomatique sau The Economist.

În afară de volumul dedicat elaborării politicilor europene, toate publicaţiile Institutului European din România pot fi cumpărate de la Centrul de documentare. Aceste publicaţii sunt structurate pe mai multe categorii, unele dintre ele apărute în ediţie bilingvă engleză-română.

Astfel, colecţia de patru Studii de Strategie şi Politici  SPOS 2012 oferă noţiuni aprofundate pentru politicile naţionale în domeniul migraţiei, al afacerilor europene la nivel naţional, al taxării tranzacţiilor financiare şi al exporturilor româneşti. Cele patru studii sunt: “Perspectivele politicii de migraţie în contextual demografic actual din România”, “Coordonarea afacerilor europene la nivel naţional. Mecanisme de colaborare între Guvern şi Parlament în domeniul afacerilor europene. Studiu comparativ în statele membre UE“, „Taxarea tranzacţiilor financiare şi consecinţele sale asupra creşterii economice, stabilităţii financiare şi finanţelor publice”, „Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010-2014, prin prisma relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale UE”.

Cei interesaţi pot să achiziţioneze de la centru şi revista “Romanian Journal of European Affairs”, prima lucrare din România al cărui subiect este centrat pe procesul de integrare europeană şi rolul României în cadrul Uniunii Europene, editată de Institutul European din România începând cu anul 2001.

Trebuie menţionate şi publicaţiile Serviciului Coordonare Traduceri  scoase la vânzare: de la glosare (“Glosar privind Tratatul de la Lisabona”, “Glosar juridic”, ediţia a II-a) la ghiduri (“Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar”, ediţia a V-a, “Ghid pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului”) şi culegeri de jurisprudenţă (“Culegere de jurisprudenţă CEDO – cauze recente împotriva României”, vol. 1 – 2, “Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate”, vol. 1 - 5).

            Vă invităm cu drag la Centrul de Documentare al Institutului European din România.